หน้าแรก » ทีมรับสอนพิเศษติวเตอร์จุฬา

ทีมรับสอนพิเศษติวเตอร์จุฬา

แชร์หน้านี้ Line

เสียงตอบรับ(บางส่วน)ของน้องๆ เรียนพิเศษตัวต่อตัว กับ ติวเตอร์จุฬา

 

ทีมติวเตอร์จุฬา (บางส่วน)

 

พี่เเพท

จบม.ปลาย รร.เตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์/คณิต เกรดเฉลี่ย 3.50
กำลังศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.60


พี่ฟลุ้ค

กำลังศึกษาวิชาเอก การปกครอง วิชาโท ภาษาอังกฤษ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 เกรดเฉลี่ย 3.50
จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทจิตวิทยา
 
- ประสบการณ์สอน 4 ปี เริ่มสอนตั้งแต่ปี 2556
- รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้นักเรียนชั้น ม.ปลาย สอบติด แพทย์รามา วิศวะ จุฬาฯ ทันตะ มหิดล วิศวะ มธ สัตวแพทย์ มหิดล
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี โดยเฉพาะด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English phonetics, contrastive analysis, etc.)
- ถนัดการสอนในลักษณะตะลุยโจทย์ ติว การออกเสียงตามหลักภาษาศาสตร์และมีความรู้ด้านไวยากรณ์ในระดับดี
- คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษของจุฬาฯ (CU-TEP) 90/120 listening 22/30 reading 43/60 writing 25/30
คะแนนภาษาอังกฤษ GAT 125/150 (ปี 2557)
- ปัจจุบันเป็นติวเตอร์อิสระ สอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวแก่นิสิตอักษร ศิลปากร และนักศึกษาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

พี่เฟิร์ส

กำลังศึกษาคณะวิศวอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
สอบได้คะเเนน TOEIC 810/990
 

พี่ณัฐธิดา

กำลังศึกษาคณะสหเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนัดสอนฟิสิกส์ เคมี 
เคยติดค่ายโอลิมปิกเคมี
 


พี่ดีไซน์


กำลังศึกษาปี3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ประวัติการสอน
- รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้ม
- วิชาภาษาไทย อนุบาล
- รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ประถม-ม.ต้น
- รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เตรียมติวสอบเข้า ม.1 ติวสอบเข้าม.4

พี่เเพร

จบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จบคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาสาธารสุขศาสตร์ และปัจจุบันกำลังต่อปริญญาโท


พี่ปาล์มมี่

กำลังศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา คณะบริหารธุรกิจ ปี4 สาขาธุรกิจอาหาร

ประวัติการสอน

 • สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ติวเข้ารร.บดินทร์เดชา
 • สอนพิเศษภาษาอังกฤษ อนุบาล2
 • สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3
 • สอนสถาบัน sense math ถึงระดับชั้นม.3
 • ภาษาจีนพื้นฐาน 1
 • ภาษาจีนเตรียมสอบ hsk

พี่เติ้ง

 
จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยและบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ NIDA
 
ประสบการณ์สอน
 • รับสอนพิเศษอนุบาล3 สอบเข้าป.1 รร กรุงเทพคริสเตียน
 • ติวสอบเข้า ม.1
 • ติวสอบเข้าม.4 รร.เตรียมอุดม รร.เตรียมพัฒน์
 • สอนม.2 รร.สาธิตราม
 • สอน ม.3 ep รร.บดินทร์
 • สอน ม.4-5 รร.เซนต์คาเบรียล

พี่อั้ม

 
จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาตร์ สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
ประสบการณ์สอน
 • สอนพิเศษตัวต่อตัว วิทย์ ม.3 น้องผู้หญิง รร.สารสาร์ท 
 • วิทย์(ep) ม.1  น้อง ญ รร.สตรีวิทยา ที่หอสมุดกรุงเทพ
 • ชีววิทยา (ep) ม.5 น้องช รร. นานามหิดล

พี่เนย

จบคณะวิทยาศาสตร์ เอกชีวิวทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ วิชาเคมี ชีวะ วิทย์ คณิต


พี่มายด์

กำลังศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ(Inter) 

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ บัญชี สถิติ เศรษฐศาสตร์


พี่รุจิกร

 

กำลังศึกษาคณะ BE thammasat ปี4


พี่ภัทรพล

กำลังศึกษาปี3 คณะวิศวะไฟฟ้าอินเตอร์(SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ รับสอนพิเศษฟิสิกส์ ม.ต้นกับ ฟิสิกส์ ม.ปลาย

 


พี่ศุภวิชญ์

 

กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พี่สุรเชษ

กำลังศึกษา ปริญญาโท คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

พี่ชัยภัทร์

จบม.ปลาย รร.เตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต
กำลังศึกษาคณะเเพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พี่ลีโอ

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน เอกคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ประสบการณ์สอน : รับสอนพิเศษมาแล้ว 3 ปี (ปีนี้เข้าปีที่ 4) 
โดยเนื้อหาที่สอนส่วนใหญ่ คือ รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (ม.4 - ม.6)
และ ตะลุยโจทย์ข้อสอบ PAT1 / 9 วิชาสามัญคณิตศาสตร์
 
ผลงาน :
 • ได้คะแนน O-net / PAT1 / 9 วิชาสามัญคณิตศาสตร์ อันดับ 1 ของโรงเรียน
 • ได้ที่ 1 การสอบแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 2 ปีซ้อน

พี่ท๊อป

กำลังศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) เอกคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้คะเเนน

 • Gatเชื่อมโยง 150คะแนนเต็ม
 • Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 210คะแนน

ประสบการณ์สอน

 • รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ สำหรับสอบเข้าเตรียมทหาร (น้องติดเตรียมทหารเหล่าตำรวจและเหล่าทหารอากาศ)
 • รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์  พื้นฐานระดับประถมศึกษา เน้นเรียนสนุก สร้างจินตนาการคณิตศาสตร์ ปูพื้นฐานสำหรับน้องๆ
 • รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ พื้นฐาน-เพิ่มเติมมัธยมศึกษา สำหรับเพิ่มเกรดในห้องเรียน เทคนิควิธีการทำข้อสอบที่กระชับ และแม่นยำ
 • รับสอนพิเศษฟิสิกส์ พื้นฐาน เพิ่มเติมสำหรับเพิ่มเกรดในห้องเรียน

พี่เก่ง

จบ ป.ตรี สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับ ป.โท ปี 2 สาขาฟิสิกส์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์สอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย และระดับมหาลัย
สอนเพิ่มเกรด ติวสอบเข้าม.4 ม.ปลาย และมหาลัย
สอนแคลคูลัส ระดับมหาลัย มีประสบการณ์สอนแคลคูลัสมากกว่า 3 ปี
มีประสบการณ์สอนมาแล้วมากกว่า 5 ปี

ผู้สอนใจดี ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
มีแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบต่างๆมากมาย
ถ้าเรียนเพิ่มเกรด จะเน้นเนื้อหาที่ผู้เรียนเรียนเป็นหลัก
ทบทวน ทำแบบฝึกหัดจากที่โรงเรียน


พี่ออน


การเรียน: ป.โท นิด้า คณะสถิติประยุกต์
รับสอนพิเศษตัวต่อตัว : math stat financial
สอนพิเศษตัวต่อตัว 5 ปี


พี่บอล

 

สอนพิเศษพิเศษตัวต่อตัว วิชาสังคมศึกษา ม.ต้น-ม.ปลาย
วิชาเศรษฐศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย และ GED social studies

กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.70

คะแนนลำดับ 1 ระดับของประเทศ วิชาสังคมศึกษา O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558
และคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก สังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ ปี 2559


พี่ไชนีส

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี เกรด 3.95
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมทหาร เกรด 3.88 ได้อันดับที่ 4 ของรุ่น

กำลังศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พี่ชนชล

ปัจจุบันศึกษาที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ปี 1 เเละได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ


พี่ปฏิยุทธ์

กำลังศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พี่ณัฐนรี

ประวัติการศึกษา

มัธยมปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ปัจจุบันกำลังศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับมหิดล

ประสบการณ์:

 • รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ น้องป.2 ep
 • รับสอนพิเศษฟิสิกส์ น้องม.4
 • สอนพิเศษภาษาอังกฤษ น้องม.4
 • สอนความถนัดแพทย์
 • สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ น้องป.6
 • สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ น้องป.4

พี่ยิ้ม

กำลังศึกษาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พี่ทราย

กำลังศึกษาคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ(Inter)


พี่ธัญจิรา

กำลังศึกษาคณะปรีดีพนมยงค์ เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พี่อสมา

ประวัติการศึกษา

 • มัธยาศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา สายวิทย์-คณิตintensive
 • กำลังศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ
 • *สอบเข้าได้ด้วยการแอดมิชชั่น
 • มีคะแนนแอดมิชชั่นเป็นที่หนึ่งของคณะ
 • ได้คะแนน GAT 265/300
 • ได้คะแนน9วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ80/100
 • เคยไปแลกเปลี่ยนช่วงซัมเมอร์ที่ประเทศอังกฤษกับโครงการdreams and teams

พี่น้ำ

กำลังศึกษาป.โท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พี่อินทัช

สอบติด คณะวิศวะ มธ มก มอ จุฬา ติด แพทย์ กสพท กำลังศึกษาคณะ เภสัช สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การสอน

 • น้องรร.เตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์คอม
 • น้องรร.เซนโย สายวิทย์
 • น้องรร.บดินทร ห้องพิเศษ
 • น้องรร.อัสสัมชัญ หลักสูตร English program

พี่ณิชา

จบการศึกษา จากรร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ห้อง gifted คณิต
กำลังศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


พี่แชมป์

ประวัติการศึกษา

 • ป.ตรี เคมีวิศวกรรม จุฬา เกรดจบ 3.20
 • ป.โท วิศวกรรมเคมี จุฬา

ประสบการณ์สอน :

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ม.ต้น-ม.ปลาย ติวเพิ่มเกรด ติวสอบเข้า calculus physic mechanic engdrawing มหา'ลัย SATmath MATHinter (ชีทอังกฤษ สอนไทย)

ลักษณะการสอน :

เฮฮา เป็นกันเอง ปรึกษาพูดคุยได้ เน้นได้ความรู้ แต่ผู้เรียนไม่เครียด ฝึกทำโจทย์เพื่อความชำนาญ


พี่เต้

กำลังศึกษา มหาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.52

ประสบการณ์สอน

 • น้องสอบแข่งโอลิมปิก ป.6 และม.1
 • น้องสอบเข้าม.1 ที่ประเทศสิงคโปร์
 • น้องม.3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
 • น้องป.4 โรงเรียนเลิศหล้า

พี่อาร์ท

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี เอกภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร International Business, San Francisco State University, USA
 • ประกาศนียบัตร Business Management, National Cheng Kung University, Taiwan

ประสบการณ์สอน

 • รับสอนภาษาอังกฤษ (ส่วนตัว และกลุ่มย่อย 3-4 คน) ประถมปลาย และ ม.ต้น
 • สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (3 เดือน)

พี่สินีนาถ

จบม.ปลาย รร.เตรียมอุดมศึกษา
ได้คะแนนอังกฤษสามัญ82.5

สอบติดคณะเเพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี


พี่โอ๊ต

กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ(อินเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พี่โบ

กำลังศึกษาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พี่แก้ม

กำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาคณิตศาสตร์
ประสบการณ์สอน: สอนระดับประถม-มัธยม สอบเข้า ติวเข้ม มาแล้วเป็นเวลา3ปี


พี่นุ๊ก

กำลังศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์สอน

 • สอนน้องมัธยมปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง
 • ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง
 • ติวสอบเข้า ม.1 สตรีวิทยา
 • ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทร์เดชา

พี่เจมส์

กำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พี่ขวัญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการสอน

 • เคมี ม.4-6
 • General chemistry I
 • รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1-ม.6
 • รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ประถม ไทย,ep

พี่น้องหญิง

สอบผ่าน ตัวจริงโครงการ afs
กำลังศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ย 3.75


พี่ฝ้าย

จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ เกรดเฉลี่ย 3.25

ประสบการณ์สอน

 • ไทย รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ รับติวสอบเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดม
 • รับสอนพิเศษภาษาจีน ประถม,มัธยม ,ม.หัวเฉียว,ม.เอแบค, ม.มหิดล inter
 • รับสอนพิเศษภาษาจีน,รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ,ไทย รร.นานาชาติคอนคอร์เดียน
 • รับสอน PAT 7.4 จีน
 • สอนภาษาจีนพื้นฐาน บุคคลทั่วไป
 • รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ประถม, ป.6 ติวเข้าม.1 , ม.1,2,3
 • รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.4
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ประถม,มัธยม, ป.5 MLP อัสสัมชัญ สมุทรปราการ, ป.6 ติวเข้า ม.1, ม.1 EP ,ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา, ม.หัวเฉียว ,วิทยาลัยดุสิตธานี
 • รับสอนพิเศษอังกฤษ 9 วิชาสามัญ,o-net eng, GAT eng

พี่เอ๋ย

กำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มศว.


พี่ธัญชนก

กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.65


พี่โอ

กำลังศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง


พี่เบญจวรรณ

กำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์สอน

 • รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ รับสอนพิเศษวิทย์ ม.3 รร.บดินทร์เดชา3 รร.หอวัง และอื่นๆ ทั้แบบกลุ่มและแบบเดี่ยว
 • รับสอนพิเศษฟิสิกส์ ม.4-6 รร.พระหฤทัย รร.หอวัง รร.เตรียมอุดม รร.สาธิตราม และอื่นๆ ทั้งแบบกลุ่มแบบเดี่ยว

พี่บอล

จบมัธยม รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์สอน

 • ติวสอบเข้าม.1
 • ติวเข้ารร.เตรียม
 • รับสอนพิเศษฟิสิกส์ มปลายทั้งหมด
 • รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ มปลายทั้งหมด
 • รับสอนพิเศษGat เชื่อมโยง
 • Pat3 ความถนัดวิศวะ
 • รับสอนพิเศษonet  รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์

สอนมาเป็นระยะเวลา 3ปีแล้ว


พี่ใหม่

กำลังศึกษาคณะเศรษฐศาตร์ หลักสูตรนานาชาติ(อินเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


พี่ธัญวรรณ

กำลังศึกษาคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนัดสอน สอนพิเศษชีววิทยา


พี่ธรรมภรณ์

การศึกษา

 • ปัจจุบัน : กำลังศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษ โท ภาษาจีน เกรดเฉลี่ย 3.40
 • มัธยมปลาย : เตรียมอุดมศึกษา สายศิลป์-ภาษาเยอรมัน เกรดรวม 3.72 (สอบเข้าได้ลำดับที่18)
 • มัธยมต้น : สามเสนวิทยาลัย (EP)

ประสบการณ์

 • ติวสอบเข้ารร.เตรียมอุดมวิชาภาษาอังกฤษ
 • ติวสอบเข้ารร.นายร้อย/นายสิบ
 • ติวเข้ามหาวิทยาลัย(gat)
 • เรียนเสริมเกรดทั่วไป

พี่ภูวนัย

 • สอบผ่าน สอวน. ค่าย2 ดาราศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์ ม.อุบล
 • สอบติด สอวน. ค่าย1 ชีววิทยา
 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย เกรดเฉลี่ย 3.80 ห้อง Gifted
 • สอบติด คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชา
 • เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอน

 • กสพท ชีววิทยา (9 วิชาสามัญ)
 • ชีววิทยา ม.ปลายเพิ่มเกรด PAT2 ชีววิทยา
 • Science - Math English Program
 • วิทยาศาสตร์ เข้า ม.1
 • วิทยาศาสตร์ ม.ต้น EP
 • คณิตศาสตร์ เข้า ม.1 EP
 •  Science Math EP ประถม มัธยม
 • ชีววิทยา เพื่อสอบเข้าเรียนต่อเตรียมอุดม
 • ติววิทยาศาสตร์ ม.ต้น เข้า ม.4
 • สอน O-NET วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (เด็กศิลป์เตรียมอุดมศึกษา)
 • IGCSE Biology

เคยสอนน้อง

 • รร.เทพศิรินทร์(วิทยาศาสตร์)
 • รร.เตรียมอุดมศึกษา(ชีววิทยา)
 • รร.สาธิตปทุมวัน(วิทยาศาสตร์)
 • รร.อัสสัมชัญ
 • รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย(ชีววิทยา)
 • รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย(ชีววิทยา)

พี่ชุติกาญจน์

กำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พี่มายด์

 • กำลังศึกษาคณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ที่ USA 1 ปี
 • ได้คะแนน GAT : 270

พี่กุล

กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.00

ถนัดสอน

 • ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
 • รับสอนพิเศษฟิสิกส์ รับสอนพิเศษเคมี รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์

ประสบการณ์สอน

 • เด็กประถม วิชา รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์

พี่สรกฤษณ์

จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ(GATE Program)
กำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอน

 • น้องรร.อัสสัมชัญ วิชาวิทย์และคณิต(เนื้อหาภาษาอังกฤษ) หลักสูตร english program

พี่ภัทร

จบคณะวิทยาศาสตร์เคมี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์สอน

วิทย์-คณิต   ม.ต้น , เคมี-ฟิสิกส์ ม.ปลาย, เลข  ม.ปลาย , pat1, pat 2   ,ติวเพิ่มเกรด  &เข้ามหาวิทยาลัย ,ระดับมหาวิทยาลัย  แคลคูลัส-สถิติ
สอนได้ทั้งหลักสูตรไทย หลักสูตรอินเตอร์ เเละหลักสูตร English program(ep )
ปี 2559  ติวน้องติดแพทย์รามา ,วิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร  ,บริหาร ม.ธรรมศาสตร์ ,นิติศาสตร์ จุฬา


พี่แบงค์

การศึกษา จบคณะแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี2556
ปัจจุบันกำลังศึกษาคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์สอน

 • ชีววิทยา เคมี และคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
 • รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.ต้น

พี่เฟิร์ส

กำลังศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


พี่เชษ

กำลังศึกษา ปริญญาโท คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสอนคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ม.ปลายทั้งหมด


พี่ขวัญ

ประวัติการศึกษา

 • ม.ปลาย : โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (วิทย์ - คณิต และคอมพิวเตอร์)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมเคมี ,วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท : วิศวกรรมเคมี ,วิศวกรรมศาสตร์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(กำลังจะศึกษาสิงหาคมนี้)

ประวัติการสอน : สอนพิเศษเคมี ม.4-6 ,General chemistry I,คณิตศาสตร์ ม.1-ม.6และคณิตศาสตร์ประถม ไทย,ep
วิชาที่สามารถสอนได้ : สอนพิเศษเคมี ม.4-6และคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น
สถานที่ที่สะดวก : มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม,เซนทรัลปิ่นเกล้า ,เซนทรัลศาลายา


พี่ณัฐพล

จบจากศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล


พี่น้ำปลา

จบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เกรดเฉลี่ย 3.34

ประวัติการสอน

 • ประธานโครงการเอพลัส ติวฟิสิกส์ 1 แคลคูลัส 1 แคลคูลัส 2 ม.เกษตร
 • ติวฟิสิกส์เข้ามหาลัย ม.6 น้องติด ม.เกษตร จุฬา และธรรมศาสตร์
 • ติวทั้งคณิต และวิทย์ ม.ต้น รร.สาธิตเกษตร
 • สอนคณิต วิทย์ ม.ต้น
 • สอนฟิสิกส์ ม.4-6

พี่ส้ม

จบมัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
จบมหาวิทยาลัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ รพ.ศิริราช

มีประสบการณ์สอน

 • รับสอนพิเศษคณิต, รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล ประถม และม.ต้น

พี่วิศวกร

กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พี่ชิง

จบมัธยมปลาย worldclass โรงเรียนศึกษานารี
กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พี่ก้อย

กำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พี่บิว

จบคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกคณิตศาสตร์
ปัจจุบันเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนราชวินิตมัธยม


พี่นิค

จบคณะครุศาสตร์  เอกวิทยาศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1

ประสบการณ์สอน

 • พ.ศ. 2556 - 2557 ฝึกสอนชั้น ป.3 - ป.4 โรงเรียนวัดยางสุทธาราม
 • พ.ศ. 2557 - 2558 สอนชั้น ป.3 , ป.4 , ม.2 โรงเรียนวัดมะลิ  มีการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้อันดับ 2
 • ปัจจุบันสอน วิทย์ - คณิต อยู่ที่โรงเรียนสถาพรศึกษา

พี่เฟิร์น

กำลังสาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง


พี่เทพ

กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน เกรดเฉลี่ย 3.14
ประสบการณ์ สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์วิศวกรรม ตั้งแต่ปี1 มีประสบการณ์สอนทั้งส่วนตัวและคลาสใหญ่(มากกว่า60คน)

ประวัติการสอน

 • สอนที่สถาบันกวดวิชาบ้านชิฏแก้ว
 • ติวน้องสอบเข้า อ.1 และ ติวสอบเข้าม.1 รร.สาธิตประสานมิตร

พี่เก่ง

จบ ป.ตรี สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับ ป.โท ปี 2 สาขาฟิสิกส์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์สอน 

เคยสอนพิเศษฟิสิกส์ระดับ ม.ปลาย และระดับมหาลัย สอนเพิ่มเกรด ติวสอบเข้า ม.ปลาย และมหาลัย

สอนแคลคูลัส ระดับมหาลัย มีประสบการณ์สอนแคลคูลัสมากกว่า 3 ปี

มีประสบการณ์สอนมาแล้วมากกว่า 5 ปี

ผู้สอนใจดี ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

มีแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบต่างๆมากมาย

ถ้าเรียนเพิ่มเกรด จะเน้นเนื้อหาที่ผู้เรียนเรียนเป็นหลัก

ทบทวน ทำแบบฝึกหัดจากที่โรงเรียน


พี่บุตร

กำลังศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่2 

จบจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

ประสบการณ์สอน 

-เคยสอนน้องม.5 วิชาเคมี 

-สอนน้องม.6วิชาคณิตศาสตร์(แคลคูลัส) 

-สอนวิชาทักษะการวัดการคำนวณในค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์รากแก้ว


พี่ปอป้อ 

การศึกษา มัธยม DIS, JSSIS, RAIS 

ปัจจุบันกำลังศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 


พี่นิว

-จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (ได้ประกาศณียบัตรคะแนนภาษาฝรั่งเศสสูงสุดของชั้น ม.6)

-จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี เอกภาษาฝรั่งเศส เกียรตินิยมอันดับ1

-ได้ทุนจากสมาคมฝรั่งเศส ไปเรียนภาษาที่ประเทศฝรั่งเศส 1 เดือน

-ได้รางวัลจากการแข่งบทสนทนา ที่มหาวิทยาลัยเซนจอห์น 

-เรียนภาษาฝรั่งเศส จาก ciel ที่แคว้น bretagne ประเทศฝรั่งเศส

-สอนภาษาฝรั่งเศส เด็กนักเรียนสอบติด โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา,สาธิตมศว., จุฬา,เกษตรศาสตร์,มศว.,ศิลปากร

คอร์สที่ถนัด : ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน,ภาษาฝรั่งเศสสนทนา,ภาษาฝรั่งเศสสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย


พี่นุ๊ก

กำลังศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ ปี4

ประวัติการสอน :

วิชา GAT เชื่อมโยง (สอบได้คะแนนเต็ม) , สอนน้องรร. Sunflower School, Saint Dominic School และ รร.สตรีวิทยาวิชา : ติวภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ระดับอนุบาลถึงมัธยมต้นแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มใหญ่ 20 คน Concordian International School , อนุบาลเด่นหล้า, Harrow International School , รร.เพลินพัฒนา ฯลฯ


พี่รัฐพงศ์

กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์สอน pat3 , เคมี ม.ปลาย


พี่ไอซ์

จบปริญญาตรี คณะบัญชี เกียรตินิยมอันดับ2
กำลังจะศึกษาปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


พี่ตั้ม 

จบป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กำลังเรียนป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


พี่วิน 

กำลังศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน

ประวัติการสอน

- ติวสอบชิงทุน โครงการ YES น้องม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ไปประเทศนิวซีแลนด์

- ติวภาษาอังกฤษ ม.5 สวนกุหลาบนนทบุรี

- ติวภาษาอังกฤษ ม.3 อัสสัมชัญธนบุรี

- ติวภาษาอังกฤษ ม.2-3 โรงเรียนสตรีวิทยา

- ภาษาอังกฤษ ม.3 โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอนแมรี่

- ภาษาอังกฤษ ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

- ภาษาอังกฤษ ป.5 โรงเรียนสาธิตปทุมธานี

- ภาษาอังกฤษ ม.4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

- ภาษาอังกฤษ ม.4 โรงเรียนราชินี

- ภาษาอังกฤษ วัยทำงาน ปูพื้นฐาน

- ภาษาอังกฤษ ม.2 โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี

- ภาษาอังกฤษ ป.6 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี

- ม.ปลาย สถาบันศูนย์ไฟฟ้า บางกอกน้อย

- ภาษาอังกฤษ ป.4 โรงเรียนเอกดรุณ

- ภาษาอังกฤษ ป.4 โรงเรียนธรรมพิรักษ์

- ภาษาอังกฤษ ป.6 โรงเรียนประชุทวิทยา ปทุมธานี

- ภาษาอังกฤษ ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

- ภาษาอังกฤษ ม.1 โรงเรียนวัดนายโรง


พี่สุชาดา 

จบการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


พี่เอื้อ
จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
 
ประวัติสอนพิเศษ 
-คณิตศาสตร์ ม.5 เพิ่มเกรด โรงเรียนจุฬาภรณ ปทุมธานี
-สถิติ textbookอังกฤษ อธิบายไทย น้องซิ่วสอบเข้าภาคอินเตอร์
-คณิตศาสตร์ ม.3 เพิ่มเกรด ปูพื้นฐานสอบเข้า ม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต
-งานสถาบัน อังกฤษสอบเข้าม.1 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
-ม.4 ติวคณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐาน โรงเรียนธัญบุรี
-สถิติปี2 สำหรับแพทย์แผนจีน มหาลัยหัวเฉียว
 
พี่น้ำ 
จบจาก พระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะวิทยาศาตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
พี่ปิงปอง
กำลังศึกษาปี 3 ครุศาสตร์ สาขา ธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนแกท GAT 277.5
สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.ต้น ม.ปลาย เพิ่มเกรด เตรียมสอบเข้ามหาลัย 
สอนทั้งตัวต่อตัวและเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 
 

พี่ดร.โจ

ป.ตรี (เคมี) เกียรตินิยม ม.บูรพา
ป.โท (พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.เอก (เคมี) ม.เชียงใหม่
 
เคยเป็นอาจารย์เคมี ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เคยทำงานวิจัยบริษัทเอกชน 
 
ช่วงที่เรียน ป.ตรี โท เอก เคยสอนพิเศษ เคมี ม.ปลาย
ตอนที่ทำงานบริษัท สอนภาษาอังกฤษให้พนักงาน สนทนาและติวโทอิก 
(คะแนน TOEIC ล่าสุดปีนี้ ได้ 770
และ TOEFL ตอนจบป.ตรีใหม่ๆ 523 )
เคยสอนภาษาไทย (สนทนา)  ชาวอินเดีย ฟิลิปปินส์
เคยสอนภาษาอังกฤษ  Conversation  Grammar 
สอนเคมี ม. ปลาย
 
ปัจจุบันทำงานเป็นนักวิจัยเคมีอิสระ และนักแปลภาษาอังกฤษ)

มีผลงานแปล 1 เล่ม ชีวิตดีรอบด้าน ของ SE-ED 


พี่ณัฐ 

กำลังเรียนป.โท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาไทย 

ประสบการณ์สอน 3 ปี 

สอนภาษาไทย ติวสังคม น้องรร.กรุงเทพคริสเตียน ม.1 

สอนภาษาไทยม.3 รร.เตรียมน้อม รร.สตรีวิท 2


พี่ตู่

ตอนนี้กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทควบเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


พี่เฟิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี4

สอนวิชาคณิต ติวอังกฤษ เด็กม.5 รร.โยธินบูรณะ 2ปี

สอนวิชาคณิตศาสตร์ เตรียมเข้าวิทยาลัย 

สอนอังกฤษระดับ ป.2


พี่ฟ้า

ฟรีแลนซ์ครูสอนพิเศษติวเตอร์ครูสอนสังคมศึกษา · 2014 ถึงปัจจุบัน 

--- ประสบการณ์การสอน 5 ปี --

--- วิชาที่รับสอนพิเศษ ---

- สังคมศึกษา

- เศรษฐศาสตร์

- พระพุทธศาสนา

- หน้าที่พลเมือง

- ประวัติศาสตร์


พี่หมิว 

กำลังเรียน ปี 3 เศรษฐศาสตร์ มศว. 
 

ประสบการณ์สอน 

-สอบเข้าป.1 สาธิต รร.กรุงเทพคริสเตียน 

-คณิต,อังกฤษ,วิทย์ ชั้นประถม สอบเข้าม.1รร.เทพศิรินทร์ 

-ติวคณิต, ติวอังกฤษ มัธยมต้น ติวgatไทย เชื่อมโยง ม.6

 

พี่อีฟ

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ธนาคารกรุงไทย 
จบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
เคยผ่านการเป็นติวเตอร์วิชาเศรษฐศาสตร์ ให้เด็กมหาลัยมาก่อน

พี่เค

ตอนม.ปลายอยู่ Mwits 

เคยอยู่ค่ายสอวน.เคมี

ป.ตรี คณะวิศวกรรมเคมี ม.เกษตร 

ตอนนี้เรียนป.โท จุฬา 

เคยอยู่ชุมนุมวิชาการ ม.เกษตร

รับสอนฟิสิกส์ สอนเคมีม.6 


พี่เตย

จบ ป.โท คณะแพทยศาสตร์ จุฬา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แขนงประสาทศาสตร์ 

มีประสบการณ์สอนพิเศษ มา7 ปี